Kalkulator daje wyniki w dużym przybliżeniu, wynikających z uśrednień i uproszczeń. Tylko mierzenie stanu profesjonalnym miernikiem daje 100% pewność stężenia ozonu. 

Kalkulator w wersji testowej - prosimy nie używać

Przykładowe stężenie jakie osiągniemy po 60 minutach pracy

Moc ozonatora podaj godzinną

Wpisz ilość metrów kwadratowych powierzchni do ozonowania

Wysokość pomieszczenia


Wielkość pomieszczenia m3

Uzyskane stężenie ozonu w ppm po 60 minutach

Utrzymane stężenie ozonu 30mStężenie ozonu po 20m od zabiegu
Stężenie ozonu po 40m od zabiegu
Stężenie ozonu po 60m od zabiegu

Kalkulator daje wyniki w dużym przybliżeniu, wynikających z uśrednień i uproszczeń. Tylko mierzenie stanu profesjonalnym miernikiem daje 100% pewność stężenia ozonu.